Allmäna Villkor

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida www.dancingforlife.se. Bekräftelse och faktura skickas till den mailadress som anges vid anmälan. Kontrollera därför att angiven mailadress är korrekt. För varje ny termin krävs inte en ny anmälan. Du blir med andra ord automatiskt överflyttad till vårterminen. Anmälan är alltid bindande. Vill deltgaren inte delta på vårterminen gäller även där avanmälnings klausen. 

Avanmälan
Anmälan är alltid bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 7 dagar innan kursstart/terminsstart utan avgift. Avbokar du senare än 7 dagar före kursen/terminen startat debiteras du en administrationsavgift. Om du ångrar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från och med kursstarten, är du skyldig att betala full kursavgift. Observera att återbud alltid måste ske skriftligen via mail till dancingforlife@live.se

Påminelseavgift.
Vid förfallen faktura tillkommer påmineleseavgift.

Återbetalning
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom inte har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg får du en del av kursavgiften tillgodo. Du betalar dock för de kurstillfällen som du redan deltagit i. Om du väljer tillgodo har du kursavgiften innestående till nästkommande termin. Men har du valt att ha kursavgiften till godo och väljer att inte fortsätta nästkommande termin, är du inte berättigad återbetalning av kursavgiften.

Faktura/Kallelse/Delbetalning
Du får en kallelse och faktura per mail. Betalning ska ske enligt de villkor som finns angivna enligt faktura och anmälningsvillkor. Vid påminnelse utgår en påminnelseavgift.

Medlemskap
Medlemskap i Dancing For Life Aktiv Ungdom eller aktiv ungdoms förbundet krävs för att delta i aktiviteterna. Medlemsavgiften är 30kr per kalenderår. I avgiften ingår bl.a. en olycksfallsförsäkring.
För att tillhandahålla ett medlemskap i Dancing For Life Aktiv Ungdom behöver vi dina uppgifter så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress.
Adressuppgifter och mailadress behöver vi för att kunna kommunicera med dig. Ditt personnummer krävs för att kunna försäkra dig till/från och under aktiviteten, samt behövs det för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de aktiviteter våra medlemmar deltar i. Föreningsbidrag är nödvändigt för verksamheten då det hjälper oss att driva föreningen på ett mer kvalitativt sätt.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än ovanstående. När du väljer att vara medlem i Dancing For Life Aktiv Ungdom sparar vi dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För detta skickar du ett mejl till dancingforlife@live.se
Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du gärna kontakta oss på dancingforlife@life.se

Nivåplacering
Vi förbehåller oss rätten till placering av lämplig svårighetsgrad på kurs, det gäller i första hand yngre deltagare. Vid kursbyte, rådgör med ledaren och anmäl alltid din önskan via mail dancingforlife@live.se. Kursbyte kan enbart ske i mån av plats och att svårighetsgraden är lämpad för deltagaren.
 
Vid inställd lektion
Vid inställda lektioner tas detta igen vid ett senare tillfälle. Är lektionen inställd under höstterminen tas denna igen under vårterminen då det finns inplanerade extra tillfällen under våren. 

Schema – ledarbyte
Vi förbehåller oss rätten att ändra i vårt kursschema, samt att byta ledare under kursens gång.


Eget ansvar
Det är målsmans ansvar att läsa sin mail inkulusive skräpposten vid anmälan, utskick av faktura och övrig information som Dancing For Life skickar ut. Märker man att faktura saknas, eller annan information - maila då till dancingforlife@live.se.