Allmäna Villkor

Pandemi
Vi följer de pandemilagar och restriktioner som uppdateras kontunerligt utav våra myndigheter och skulle vi enligt dessa behöva ändra vår verksamhet under terminens gång kommer vi följa dessa råd och lagar och att ställa in klasser och evenemang utan något återbetalning om de krävs av våra myndigheter.

Anmälan

Anmälan sker via vår hemsida www.dancingforlife.se. Kursen betalas i samband med anmälan via payson eller swish. Vid utebliven betalning makuleras din anmälan. Kallelse skickas till den mailadress som anges vid anmälan. Kontrollera därför att angiven mailadress är korrekt.

Avbokning
Du har rätt att avboka din anmälan senast 7 dagar innan terminsstart med full återbetalning. Sker avbokningen senare än 7 dagar före terminsstarten sker detta utan återbetalning. Observera att avbokning alltid måste ske skriftligt via mail till dancingforlife@live.se

Återbetalning
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du på grund av sjukdom inte har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg får du återbetalt den del av kursen du missar.

Information/Kallelse
All information från oss sker via mail. Vi tar inte ansvar för missad information.
Vi rekommenderar att man lägger till mailadressen dancingforlife@live.se som en säker kontakt i sin mail. Detta för att undvika att våra mail hamnar i skräpposten. Det är upp till varje målsman/medlem att hålla sig uppdaterad med rätt information som man får via mail, via föräldragruppen på Facebook eller informationssidan på vår hemsida.

Medlemskap
Medlemskap i Dancing For Life Aktiv Ungdom eller Aktiv Ungdoms förbundet krävs för att delta i aktiviteterna. Medlemsavgiften ingår i terminsavgiften och är 30 kronor per kalenderår. I avgiften ingår bland annat en olycksfallsförsäkring. För att tillhandahålla ett medlemskap i Dancing For Life Aktiv Ungdom
behöver vi dina uppgifter så som

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress

Adressuppgifter och mailadress behöver vi för att kunna kommunicera med dig. Ditt personnummer krävs för att kunna försäkra dig till, från och under aktiviteten, samt för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de
aktiviteter våra medlemmar deltar i. Föreningsbidrag är nödvändigt för verksamheten då det hjälper oss att driva föreningen på ett mer kvalitativt sätt.

GDPR
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än ovanstående. När du väljer att vara medlem i Dancing For Life Aktiv Ungdom spar vi dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För detta skickar du ett mail till dancingforlife@live.se Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du gärna kontakta oss på dancingforlife@life.se

Nivåplacering
Vi förbehåller oss rätten till omplacering till lämplig svårighetsgrad på kurs. Vid egen önskan om kursbyte, rådgör med ledaren och anmäl alltid din önskan via mail dancingforlife@live.se. Kursbyte kan enbart ske i mån av plats och att svårighetsgraden är lämpad för deltagaren.
 
Vid inställt danstillfälle
I det fall då danstillfället måste ställas in kommer denna att ersättas med annat danstillfälle i mån om tid.

Schema – ledarbyte
Vi förbehåller oss rätten att ändra i vårt kursschema, samt att byta ledare under terminens gång.