Vår styrelse!

Therese WängelinJohanna Leffler        Jennie Preinitz  Sonia Leffler 
Ordförande      KassörVice ordförande        Sekreterare          
Eva Ridefelt                Gudrun LernskogLillemor Johansson
Övrig LedamotSuppleant    Suppleant