Priser

Terminsavgift-400 kronor
12 tillfällen/termin
Stödmedlemsavgift -30 kronor per år


Viktig att veta

Information angående våra kurser:

Innan första danstillfället ska terminsavgiften vara betald. Är avgiften ej betald så riskerar man att förlora sin plats alternativt att man ej får dansa i gruppen förrän avgiften är inbetald, detta har med försäkringar att göra.

Från och med 1/1-20kommer terminsavgiften vara 400kronor, i terminsavgiften ingår då även medlemsavgiften.

Obs: Ingen återbetalning utav medlemsavgiften/terminsavgiften om deltagare väljer att avsluta sin kurs efter inbetalning. Detta är enligt våra allmäna villkor. 

Vi har begränsat antal plaster så det gäller att anmäla sig i tid, alternativt att du hamnar på en väntelista för respektive kurs.

​​​Vi behåller oss rätten att flytta deltagare mellan grupperna då vi vill att alla ska ha kul och utvecklas och är det så att man anmält sig till en nivå som är för svår/lätt kan en flytt ske till en annan grupp. Innan en flytt sker meddelas alltid målsman/deltagare innan. Detta för att maximera utlärningen i grupperna.